Oferta

Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykonywania wierceń badawczych (geologicznych) i sondowań statycznych CPT i CPT-u. Współpracujemy z firmami specjalizującymi się w posadowieniach pośrednich bądź wzmacnianiem podłoża gruntowego.

Opracowujemy:

  • ekspertyzy i opinie geotechniczne,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne,
  • operaty wodnoprawne,
  • projekty budowlane w zakresie wzmocnienia podłoża i obudów wykopów,
  • wykonujemy obliczenia stateczności skarp,
  • prowadzimy nadzory geotechniczne obejmujące m.in. kontrole zagęszczenia i odbiory dna wykopów fundamentowych (przy wykorzystaniu np. sondy DPL lub lekkiej płyty dynamicznej i VSS)

Swoją ofertę kierujemy zarówno do dużych biur projektowych, deweloperów jak i inwestorów indywidualnych.

Zapewniamy wysoką jakość wykonywanych usług, krótkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny, mobilność.